beats by dre cheap

Sokak

Sokak je sporedni put u našem centru. Vodi prema rijeci Vojskovi. Poslije rata, a i prije napravljene su i nekolike kuće u Lukama ispod Džebinovca. To su prve kuće sazidane u tom dijelu centra i prve koje se nalaze pored puta Sokak. Naši mještani su nastojali sa dobrovoljnim prilozima, a i sa donacijama da asvaltiraju taj put. Ovih dana su počeli i radovi oko asvaltiranja. Naš centar sa ovim dobiva ljepši i moderniji izgled. Naši mještani pa put s kojim će lakše doći do svojih kuća, do svojih njiva, do naše rijeke Vojskove. Baš lijepo, sad možemo otvoriti i korzo u tom pravcu.

Moj centar svijeta
http://addavijesti.blogger.ba
29/10/2014 23:09